Oznamy

Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID-19Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, resp. iných prenosných ochorení


Krízový plán bol vytvorený za účelom prevencie a zvládania krízovej situácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19.


Prílohy ku krízovému plánu: