Oznamy

Uvoľňovanie preventívnych opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID-19


Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike v mesiaci júl 2020 a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať prechodné opatrenia u poskytovateľov sociálnych služieb, MPSVR SR, lehotu pre ukončenie IV. fázy uvoľňovania uvedenú v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách, predlžuje do 30.09.2020.

Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, resp. iných prenosných ochorení


Krízový plán bol vytvorený za účelom prevencie a zvládania krízovej situácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19.


Prílohy ku krízovému plánu: