Oznamy

            

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom COVID – 19 

(aktualizácia k 15. 5. 2023)


 Vo vzťahu k aktuálnej situácii v súvislosti s výskytom COVID - 19 odporúčame všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, aby sledovali vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 


 ÚVZ SR zrušil s účinnosťou od 20. marca 2023 vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID - 19a karanténe úzkych kontaktov.

 S účinnosťou od 15. mája 2023 zrušil ÚVZ SR vyhlášku č. 35/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Od tohto dátumu už nebude povinné prekrytie horných dýchacích ciest v priestoroch zariadení sociálnych služieb, v čakárňach a ambulanciách zdravotníckych zariadení a v lekárňach. 

 Z dôvodu evidencie štatistických údajov a potreby sledovania výskytu ochorenia COVID - 19u prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb je potrebné aj naďalej v súlade s Pandemickým plánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre prípad pandémie zasielať hlásenia .