Projekty od roku 2019

Rok 2019


Nadácia SSP

Grantový program OPORA - podporený projekt

Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby podporený sumou -250 Eur

 

Nadácia Orange

Grantový program - Darujte Vianoce

Na sviatky každému rovnako podporený sumou – 220 Eur

 

Nadácia Orange

Grantový program - Darujte Vianoce

Sladké a útulné Vianoce podporený sumou – 150 Eur

 

MPSVaR

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

podporená sumou – 23000 Eur

 Rok 2020


UNSK

Dotácia na podporu kultúry – Malý netradičný jarmok

podporený sumou – 500 Eur

 

UNSK

Dotácia na podporu športu v ,,DOMUM“, ZSS Krškany

podporený sumou – 500 Eur

 Rok 2021


Nadácia SPP

Grantový program OPORA - podporený projekt

Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby podporený sumou - 150 Eur

 

Nadácia SPP

Grantový program OPORA - podporený projekt:

Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby podporený sumou - 220 Eur

 

UNSK

Dotácia na podporu kultúry – Malý netradičný jarmok

podporený sumou – 1000 Eur

 

MPSVaR

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

podporená sumou – 1765 Eur

 Rok 2022


Nadácia SPP

Grantový program OPORA - podporený projekt:

Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby podporený sumou - 100 Eur
VŠETKÝM SRDEČNE ĎAKUJEME !!!