Systém manažérstva podľa normy ISO 9001:2015

      "DOMUM" Zariadenie sociálnych služieb získalo od 10.09.2019 certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 900:2015 / STN EN ISO 9001:2016, ktorý zariadeniu udelila firma TSU, a.s., Žilina. Firma vykonala audit a preukázala zhody manažérskeho systému s požiadavkami normy a vystavila certifikát s medzinárodnou platnosťou na tri roky.

Certifikát za zavedený systém manažérstva podľa normy ISO 9001:2015Certificate for an established management system according to 9001:2015

Systém manažérstva kvality so zameraním na vyhodnotenie jednotlivých procesov a cieľov