Vzdelávanie


Oznam

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre organizuje dňa 26.09.2019 na Mestskom úrade v Nitre 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom "Sociálna práca v súčasnosti - objavovanie rozmanitosti"