Dokumenty
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
Rok 2011
Rok 2012(336)
Rok 2013(369)
Rok 2014(233)
Rok 2015(75)
Rok 2016(85)
Rok 2017(63)
Rok 2018(102)
Rok 2019(45)