O nás

 

„Byť človekom znamená nejasne cítiť, že v každom je niečo zo všetkých a vo všetkých je niečo z každého.“

                                                                                                                                                                     PaulValéry

 

„DOMUM“

Zariadenie sociálnych služieb Krškany

 

 

"DOMUM“

Zariadenie sociálnych služieb Krškany

93401  Krškany 86


                                                                           IČO:   00 656 046

                                                                           DIČ:   20 21 22 42 82


 

Zastúpenie: Mgr. Janka Kováčiková,

            riaditeľka

 

Telefónny kontakt: 036/6 318 358

E-mail: domum.krskany@gmail.com

 

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom sa nachádza v obci Krškany, v malebnom údolí riečky Sikenica, asi 7 km od okresného mesta Levice. Objekt domova, ako sociálna ustanovizeň, má za sebou 60-ročnú históriu. Je umiestnený v prostredí krásneho a udržateľného lesoparku.

 

Zriaďovateľom zariadenia sociálnych služieb je Nitriansky samosprávny kraj. Podľa zákona č. 448/2008 Z. z., o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní, tu 60 zamestnancov poskytuje široké spektrum starostlivosti pre 100 klientov - mužov s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, ako aj s kombináciou mnohých ďalších psychosomatických a zmyslových ochorení.

 

V zmysle platnej legislatívy sa v zariadení poskytuje jeho obyvateľom celá škála štandardných i nadštandardných sociálnych služieb. Medzi tie najbežnejšie patrí najmä ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľská starostlivosť vrátane základov zdravotnej rehabilitácie. Aj taktiež aj upratovanie, pranie a údržba bielizne a šatstva. Okrem pracovnej terapie sa obyvateľom poskytujú aj iné druhy terapeutických postupov v rámci arteterapie či muzikoterapie, ale aj ďalšie  druhy činnostných terapií.

 

Naši klienti už dlhé roky dosahujú dobré výsledky vo viacerých formách materiálneho umeleckého prejavu – od maľby, cez koláž a mozaiku s rozličných druhov prírodných materiálov, až po modelovanie a prácu s hlinou v keramickej dielni. Ich výtvarné a estetické cítenie sa cibrí aj v medzioborových činnostiach rôznych terapeutických metód, ako napríklad práca v šúpoliarskej dielni pri zhotovovaní figúrok z kukuričného šúpolia alebo vyšívanie prekrásnych obrúskov a dečiek.

 

Obyvatelia nášho zariadenia, ktorým ich postihnutie povolí prejaviť svoje osobitosti telesným pohybom, môžu pravidelne trénovať. Výsledkom je ich reprezentácia seba i zariadenia v rôznych športových odvetviach. Darí sa im hlavne v ľahkej atletike, futbale a stolnom tenise.

 

Svoje pevné miesto majú v ich živote aj záujmové krúžky. Svoje muzikálne a dramatické danosti si môžu overovať a zdokonaľovať v spevácko-dramatickom krúžku. Svojimi programami sú známi ďaleko za bránami nášho zariadenia a hranicami okresu.

 

A keď našich klientov alebo ich prácu niekde stretnete a lepšie spoznáte, uvidíte, že rozdiely a odlišnosť, ktoré ich z čírej ľudskej nemúdrosti tzv. „múdreho“sveta odsúvajú bokom, nie sú ich nedostatkami, ale obohatením nás všetkých.