PlatbyDSS, Špecializované zariadenie:


Stupeň odkázanosti:

 • V. : 2,50€/deň

 • VI.: 3,00€/deň


Ubytovanie:

 • 0,16€/m2/deň

  • V prípade priechodnej miestnosti sa platba znižuje o 30%

  • V prípade jednolôžkovej izby sa dopláca 0,50€/deň

  • Užívanie spoločných miestností: 0,10€/deň


Stravná jednotka:

 • 3,20€/deň


Režijné náklady:

 • 2,42€/deň

 • Spolu: 5,62€/deň


Pranie, upratovanie, žehlenie:

 1. kategória: 6,40€/mes. - pranie 8x/mes., upratovanie 8x/mes., žehlenie4x/mes.

 2. kategória:11,60€/mes. - pranie 10x/mes., upratovanie 22x/mes., žehlenie 5x/mes.

 3. kategória: 13,90€/mes. - pranie 15x/mes., upratovanie 22x/mes., žehlenie 7x/mes.


Iné platby:

 • Rádio: 1,00€

 • Hifi veža: 1,00€

 • PC: 1,00€

 • TV: 1,00€

 • Práčka: 1,66€

 • Chladnička: 3,00€

 • Žehlička: 1,00€

 • El. sporák: 6,64€

 • El. rúra: 3,00€

 • El. varič: 5,00€

 • Mikrovlnná rúra: 1,00€

 • Rýchlovarná kanvica: 2,00€

 • Klimatizačná jednotka: 3,00€

 • Iné elektrospotrebiče: 0,50€


Celková úhrada sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol. Fyzická osoba počas svojej neprítomnosti platí úhradu iba za ubytovanie.


 

Podporované bývanie:


Stupeň odkázanosti:

 • VI.:  1,10€/deň


Ubytovanie:

 • 0,16€/m2/deň

  • V prípade priechodnej miestnosti sa platba znižuje o 30%

  • V prípade jednolôžkovej izby sa dopláca 0,50€/deň

  • Užívanie spoločných miestností: 0,10€/deň


Stravná jednotka:

 • Klient podporovaného bývania uzatvára Dohodu o odoberaní stravy v Zariadení podporovaného bývania

 • 3,20€/deň


Režijné náklady:

 • 2,42€/deň

 • Spolu: 5,62€/deň


Pranie, upratovanie a žehlenie

 • klienti v podporovanom bývaní nehradia.

 • Čistiace prostriedky si hradia z vlastných finančných zdrojov.


Iné platby:

 • Rádio: 1,00€

 • Hifi veža: 1,00€

 • PC: 1,00€

 • TV: 1,00€

 • Práčka: 1,66€

 • Chladnička: 3,00€

 • Žehlička: 1,00€

 • El. sporák: 6,64€

 • El. rúra: 3,00€

 • El. varič: 5,00€

 • Mikrovlnná rúra: 1,00€

 • Rýchlovarná kanvica: 2,00€

 • Klimatizačná jednotka: 3,00€

 • Iné elektrospotrebiče: 0,50€Celková úhrada sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol. Fyzická osoba počas svojej neprítomnosti platí úhradu iba za ubytovanie.