Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Na zabezpečenie práva na prístup k informáciám v súlade so zákonom NR SR č. 211/2022 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vydáva "DOMUM" Krškany smernicu, ktorou sa určuje spôsob prístupu k informáciám.